Електротехник Бургас

Електротехник : Услуги

Електро Услуги

 

  • Бързи, аварийни електро услуги от квалифициран специалист електротехник;
  • Изграждане и контрол на ел. инсталации с издаване на протоколи;
  • Изграждане, ремонт, подръжка и контрол на силнотокови електрически инсталации в жилищни сгради, търговски и промишлени обекти – ел. табла, дефектнотокови защити, захранващи линии, ключове, контакти, вътрешно осветление, външно осветление, стълбищно осветление, фотоклетки, таймери и др;
  • Изграждане и контрол на мълниезащита на жилищни сгради, търговски и промишлени обекти;
  • Ремонт на електросъоръжения.
  • Изграждане на слаботокови инсталации на битови и промишлени сгради-изготвяне на проект(пожароизвестяване,сот, видеонаблюдение, телевизия,интернет,телефони,домофони)

За цени на Електро услуги може да проверите тук!

При посещение на адрес с консултация за откриване на даден проблем се заплаща такса от 10 лв.

 

При посещение на адрес с консултация за откриване на даден проблем се заплаща такса от 10 лв.

При посещение и отстраняване на проблема не се заплаща таксата за посещението!